ปีที่1 ฉบับที่ 10 กันยายน 2530

 ฉบับต้อนรับโฆษณา
 มาช่ามาเอง

  ปก : มาช่า - ธนัฏฐา วัฒนพานิช

  มาช่าหลวมตัวมาให้กองสินค้าถมตัว เป็นครั้งแรก จากการถ่ายแบบมา 3-4 พันครั้ง ยังไม่วายทำหน้าสวยได้

  คำมุมปก : ไม่หล่อ แต่พอทน

เล่มก่อนหน้า
เล่มถัดไป